Archive

Views Navigation

Navegación de vistas de Evento

Hoxe

Xornada “Desenvolvemento de simuladores virtuais para adestramento profesional”

Online event

A dixitalización do sector produtivo permitiu que os simuladores virtuais de equipos e maquinaría veñan sendo utilizados desde hai algúns anos polas empresas máis avanzadas. A súa utilidade varía duns casos a outros, sendo moi relevantes nas áreas de deseño e comercial, e en labores...

¡COMPETENCIAS CLAVE DUN VENDEDOR EXCELENTE!

EBF Expocoruña Rúa Mendaña de Neyra, 2, A Coruña

Obxectivos Na actualidade os clientes teñen infinidade de opcións no mercado para satisfacer as súas necesidades. As organizacións han de reciclar aos seus vendedores para que estes traballen e desenvolvan, entre outras, as denominadas como habilidades brandas. *Éstan sen dúbida, que un vendedor destaque sobre...

Mesa Redonda de Dixitalización na Coruña – Polígono de Bergondo

Sede da Comunidade de Propietarios do Polígono de Bergondo C/ Parroquia de Guísamo, s/n. Polígono de Bergondo, Bergondo

A xornada desenvólvese en dúas sesións: Na primeira presentaranse ás empresas os conceptos de márketing dixital imprescindibles para a captación de clientes. En particular, darase particular relevancia ao uso das redes sociais. Presentaranse exemplos de empresas a nivel nacional e local, explicando as claves do...

DEMODAYSTFE

Escola Superior de Enxeñería Informática (ESEI) Edificio Politécnico, Ourense

Demo Day é o evento co cal se pretende impulsar ou acelerar un proxecto empresarial. Nesta actividade, os emprendedores levan a cabo unha presentación das súas propostas, iniciativas ou os avances da súa compañía #ante un público de interese para eles en diferentes ámbitos. O...